Wrong turn !!

സമയം രണ്ടു മണിയായിട്ടുണ്ടാവണം ജനലിലൂടെ അപ്പുറത്തെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ… എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി…. രാത്രിമുഴുവൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു കിടന്ന ബാക്കി 6 പേരെയും നിദ്രാദേവി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു…എന്നോടൊപ്പം കിടക്കണമെന്ന അവളുടെ ആഗ്രഹം മനസില്ലാ മനസോടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു…ഉള്ളിൽ തെല്ലൊരു ഭയമുള്ളതിനാലാവണം എന്റെ കണ്ണുകൾ അടയാൻ കൂട്ടാക്കുന്നതേയില്ല…… അവൾ ഇനിയും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവളുടെ അനക്കം എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്…എന്തു സംഭവിക്കാനാണ് അവളെന്റെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുണ്ടല്ലോ… അവളൊന്നുറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു സകല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനാ കിടപ്പ് തുടർന്നു….

അധികനേരമൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അവളുടെ ചലനം എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല… അവളുറങ്ങിയോ?…ഒന്നുറപ്പുവരുത്താൻ ഞാൻ പതിയെ തിരിഞ്ഞ് അവളെ നോക്കി….ഒന്നു ഭയന്നെങ്കിലും കട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന അവളെ കണ്ട ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കിടന്ന കൂട്ടുകാരിയെ തട്ടി ലൈറ്റിടാൻ ആവിശ്യപ്പെട്ടു….എന്തോ സംഭവിച്ചതുപോലെ എന്റെ ഹൃദയം ആവുന്നതിലും വേഗത്തിൽ ഇടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച്ചയിൽ എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളോടൊപ്പം സമയവും നിലച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നി…. എനിക്കനങ്ങാനാവുന്നില്ല…ശരീരത്തിലൂടെ ഒരുമിന്നൽ കടന്നു പോയി… ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റ ഞാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവളുടെ കയ്യിലുടെ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന രക്തത്തുള്ളികളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു….വളരെ നേരം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അവ നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നതേയില്ല…. ഇടക്കെപ്പോഴോ ആ മുറിവിലേക്കു ഞാനൊന്ന് നോക്കി ഒരു നിമിഷത്തെ തോന്നലിൽ ജീവനൊടുക്കാൻ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് കാണിച്ച ക്രൂരത…. എങ്കിലും അവളെ പഴിക്കാനുള്ള ഒരാവകാശവും എനിക്കില്ല… അവളെയൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കിതു ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു…. അവളുടെ ലോകത്തിനു താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പൂറമായിരുന്നിരിക്കാം അന്നവിടെ സംഭവിച്ചതൊക്കയും….അവളെ ഒന്നു താങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ… അവൾ തനിച്ചാല്ലായെന്നു അവളോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ…..

Within a few hours we will enter a new decade… At this moment, I chose to write on this topic Just because I’ve lost many of my loved ones this year. Only because, “they decided to put an end, an end to everything, an end to maybe a new beginning. “

To all those who are reading this…To all those who have thought of ending your life… I just want you to know that it’s a blessing that you are alive right at this moment…. World may not be easy to live in ….but you woke up to see another day, you have got chance to live, to breathe, to choose, to love and to be loved.. And that is the greatest blessing of your life…

“Suicide is not something that a living, breathing human being should do.. Life has pain and gain but ending your life is never an answer!! You are just making a permanent solution for your temporary problems..

There maybe times you tend to get angry, there are times you cry, there are moment’s you wonder why the world is so unfair to you or to your family…there are moments where you have felt that there is no turning back or no going forward. Guys…pause for a while and rethink. Life is all about these moments… Moments of joy, happiness ,sorrows nd difficulties….all you have to find is the coping skills. You must learn to fight every situations in your life…. All the Moments in your life whether its happy, sad or of difficulties. .. it will pass…Yes!! ..trust me it will pass .. and that’s the beauty of life … nothing is permanent….everything will pass

You may be unsatisfied with your life but know that many people around you maybe dreaming of living your life….You are living a life many people dreamt of….So even if you have to fight the greatest battle in life… Even if everything in life is above your limits. Just run off to somewhere,where no one can find you…But make sure you are alive never ever think about an end..just wait….everything may get better….even if it’s not just hold on…you will find light…

When you hear about someone’s suicide ,you may say that” I had no idea of why him or her doing that”…..”I thought that they are doing good”….”I never thought that they would do something like this”…..You may think that you could have asked them something…you will really wish to have saved them ..But then know that it’s already too late…you should have done it before…you should have asked…

Guys it doesn’t hurt to ask perhaps it helps… We all have our ups and downs and sometimes its more than that… If you think something is wrong with someone don’t run away …Walk up to them and talk…. Just talk…just tell them to listen…ask them to speak up…. to hold on..tell them that they are not alone in this…

Tell them life is long enough… putting an end like this is not fair….Let them know rather than putting an end to their miseries use the possibility of everything getting better…. Tell them that if you end your life now you are not putting an end to your miseries but eliminating the only possibility of everything getting better…. Tell them that this moment will pass…..There is peace even in the darkest hour…. Ask them to feel their  heart, tell them that it’s a blessing to be alive…. Tell them that he is alive for a purpose….

So I just want to tell everyone that even if you are going through hell…you should keep going ..never try to stop the ride… You are free to fight through your difficulties…. You are holding the handle bars of your life…. So whatever happens or wherever life takes you just steer…. Just keep pedaling….Never make a permanent solution for a temporary problem.

Here I stop by praying not to lose anymore of my loved one’s to suicide… It’s new year coming in so lets take a resolution this time, not for others but for ourselves thatdon’t give up just because of the bad chapters in your life. keep going .Your story doesn’t end here! You can start writing it again!

Wishing you all a great year ahead… Happy new year ❣️

With love

– DONA ♥

-PONNU♥

Published by bloggingwithsurvivor.com

I wish I could change the lives of people around me !

12 thoughts on “Wrong turn !!

 1. Ich kann nicht fliegen
  auch nicht mehr richt gut laufen
  und wirklich schlecht gehen

  auch mit meinen Enkelkindern
  auf dem Boden kriechen
  ist ganz schwierig für mich

  wie auch immer
  ich versuche mir
  kleine Schritte zu gehen
  ich werde bald
  an meinem Ende
  meiner Tage untergehen

  Antwort an: Martin luther king

  Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes gutes Neues Jahr
  Hans Gamma

  Like

 2. Great work donappii💋 Nowadays everyone took decision so fastly and they are thinking that suicide is the only way to solving problems. Let us hold their hand and we can say this too shall pass 🤗

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: